POLITIKEN

BØRN OG FÆDREPARTIETS POLITIK

 

ET FAMILIESAMFUND I NY BALANCE ! 

November 2019

Dette er partiprogrammet vi kører med. Det bliver finpudset hen

ad vejen, men børn og fædres juridiske ret til hinanden, er fokus !


Partiet er stiftet Fars Dag den 5. juni 2016 og

godkendt af Valgnævnet den 02.06.2017.


Partiprogrammet bliver kontinuerligt skrevet bedre og mere

omfangsrigt, ud fra de indledende tanker om partiet vilje og

med alle de gode indspark I har sendt ind, og som vi har talt

om i flere år.

 

Men vi ved jo egentlig godt, alle sammen, HVOR den er gal og

hvad der skal gøres !

... og det er vores styrke, men selvfølgelig skal det på papir.

 "Med Lov Skal Land Bygges",

med ånd, værdighed og fri livsudfoldelsesmulighed for alle børn,

som frie mennesker !

 

Vi bliver ofte "nedgjort" til bare at være et "enkeltsagsparti", som om det "ikke er noget".

NÅH-NÅH, men det synes vi nu det er, men helt ok !

Det viser bare, at man (læs, andre politikere, medierne, parnasset og "sumpen" m.fl.) ikke fatter, "at den er helt gal"

- og de aner ikke hvor eller hvordan, den er gal ?

 

Det er ret uheldigt for dem !

 

FOR DEN ER LIGE PRÆCIS HELT GAL PÅ ET HELT CENTRALT OMRÅDE, som har særlig betydning for alle politiske emneområder

- og kald det bare "enkelt" !


DET ER HELT GALT PÅ FAMILIEOMRÅDET i DANMARK. DET GØR AT ALT BLIVER FORKERT - BÅDE POLITISK og HERUDE I VIRKELIGHEDEN, NÅR MAN KIGGER - OG BLIVER VED MED AT KIGGE - IGENNEM EN FORKERT OPTIK, SOM IKKE KAN SE DE FEJL,  MANGLER OG LØSNINGER, SOM VI ANDRE GODT KAN SE !

 

Det er jo heller ikke juicepresserens skyld, at der IKKE kommer appelsinjuice ud, når man KUN putter gulerødder i den ?

 

Vi siger derfor, at Det Fader Diskriminerende Familieområde - i bredeste forstand - er hovedårsagen til det går så massivt dårligt for børn, familier og hele samfundet - rent menneskeligt og mentalt !

 

FÆDRES MANGLENDE LIGE FORÆLDERRETTIGHEDER TIL EGNE BIOLOGISKE BØRN ER


DANMARKS STØRSTE SOCIALE PROBLEM  

- for alt og alle !

 

DERFOR SKAL ALT SES GENNEM ET LIGEVÆRDIGT FAMILIEPERSPEKTIV !

DET VIL OG KAN BØRN OG FÆDREPARTIET SØRGE FOR SKER ved at få rette op på Familiepolitikken, Lovgivningerne, Systemerne, Forvaktningsblikket, Handlingerne i "branchen" og praksis mv. mv.


Og det er, for så vidt, lige meget om det handler om forsvarspolitik, udenrigspolitik, familiepolitik, uddannelsespolitik, ældrepolitik eller alle de andre politiske ressortområder. Vi kommer med et nyt (måske faktisk ret gammlet) Familieblik - en familieoptik, hvor far og mor er lige vigtige - som det skal kunne læses direkte i lovene - og opleves af borgerne når de iagttager deres "system".

 

I BØRN OG FÆDREPARTIET TAGER VI ALTID BØRNE OG FAMLIE-OPTIKKEN TIL ØJET OG KIGGER UD IGENNEM DEN FOR, AT SE DET GIVNE ISSUE ELLER OMRÅDE !

FAMILIEOMRÅDET SKAL TILBAGE TIL AT HAVE FOKUS PÅ "NORMAL BEFOLKNINGEN" og LIGEVÆRDIG BALANCE, så ikke forkvaklede minoritetshensyn skal til at styre NORMALEN - det er lige omvendt : Love, Forvaltningsblik og Vejledninger skal laves til "NORMAL OMRÅDET", som tæller over 95 % af befolkningen, idet det er blevet meget normalt med skilsmisser, hvilket i sig selv er dybt problematisk for børn, familier og samfund. Men for at håndtere begge livsstier : de faste kernefamilierne og skilsmissefamilierne, så er der indarbejdet et blik i vores tiltagssæt som tager vare om begge veje/stier, som har det samme i sig om et harmonisk familieliv - uanset familietype.

De særlige intense sager er der rigeligt lovgivning til at håndtere : straffelov, chikane, ligestillingslov etc. etc. Hvor man kan dømme og straffe dem der virkelig kriges.


KUN DERVED KOMMER VI TIL AT SE DET RIGTIGE i en i øvrigt altid ligeværdig kønsoptik !

Derfor er Børn og Fædrepartiet det ENESTE BØRNE PARTI, der RIGTIGT ser børnene og FAMILIERNE og SAMFUNDET, som er hele vores lands, og folks, fundament og som er blevet ødelagt gennem 60 år.


DERFOR er vi BØRNENES ENESTE RIGTIGE PARTI - for vi ved om nogen, hvad børn, familier og samfund lider under i Danmark, når alt ikke går glat i familien - tabuerne - og hvordan de lider - og hvorfor - og hvad vi gør ved det !

 

OG VI KÆRER OS OM DET - JA; VI KÆRER OS FAKTSIK KUN OM DET. Ved at blikke al politik på denne måde - ja, så ved vi at det rummer "det hele" på en god og sund måde.

 

Derfor er Børn og Fædrepartiets hovedformål, at :


 

1) BØRN ER FORÆLDRENES EJENDOM OG ANSVAR - IKKE STATENS ... PUNKTUM !
Det gælder både mht. til ansvar, rettigheder og forpligtigelser - DE ER IKKE STATENS EJENDOM - vi er frie mennesker !!!

STATEN, KOMMUNER OG ANDRE 3.Parter kan KUN hjælpe!


 

2) FULDT UD LIGE FORÆLDER RETTIGHEDER FOR BARNETS BIOLOGISKE FORÆLDRE !

Fædre har i dag ingen reelle rettigheder til deres eget biologiske barn ? Og vi skriver altså år 2019, hvor fædre er langt mere på deres børn - for deres børn - end nogen sinde. Og børnene vil det. Og børnene lider over ikke at have nok far i deres liv efter familieopbrud.

 

VI SKAL HAVE genoprettet balancen i forældreskabet og familien, så der omgående indføres FULDT UD LIGE FORÆLDER RETTIGHEDER FOR DE BIOLOGISKE FORÆLDRE, så fædre igen er ligeværdige forældre - i alle henseender - især for børnenes, familiernes og samfunds skyld og i den rækkefølge. Det skal fremgå klart, entydigt og stå øverst i alle lovtekster, hvor noget har indflydelse på børn og familiers livsudfoldelse.

 

Teksten skal være :

Begge et barns Biologiske forældre har fuldt ud lige, samme og ligeværdige forælderrettigheder for fælles biologisk barn.

 

Vi kræver der nedsættes en KONTROLGRUPPE, så vi sikrer, at lige præcis hele det nye lovsæt, forvaltningsblik og børne-familiehensyn om fuldt ud ligeværdig biologisk forældreskab gennemføres hele vejen ned igennem alle dele af den offentlige administration.

 

Vi er bygget af to køn - to forældre - og det er derfor vi er bygget (os børn) af en mor og en far, og de begge har så stor betydning for barnets liv - og derfor skal være i det.


Barnet har brug for at kunne spejle sig lige meget i begge køn - og ligeværdigt for, at kunne agere bedst muligt i livet - med lige meget af mor og fars gener, handlinger, udtryk, kommunikationsmåde og løsningsmodeller mv.

For vi kan noget forskelligt hhv. mand og kvinde - hvert enkelt køn (2) - og det er lige DÈT børnene har brug for - og de er lige meget værd, for barnet.

Derfor skal forældre - i alle henseender - selvfølgelig også vægtes lige meget i - og for - barnets liv, især af og i de offentlige myndigheder. De skal høres ligeværdigt og med ligeværdig respekt, hvor der ikke forskelsbehandles i "hvem man lytter til".

Det udmønter vi i følgende konkrete tiltag (indføres i forældreansvarsloven, i børnelovene og i de øvrige love (cpr. Forvaltning, social etc.), der direkte påvirker familieområdet :

 

Begge Biologiske forældre har lige værdi, lige ret og lige pligt, som forældre, over for fælles biologisk barn.

 

         2.1) Fuldt ud ligedelt, lige-ansvarligt, ligeværdigt og ligepligtigt biologisk forældreskab.
                 Ikke andre har ret over barnet ! (Myndigeheden er forældrenes).

 

         2.2) Lige meget barsel til begge forældre og lige orlovsmuligheder i øvrigt, hvilket bla. Betyder vi vil have :
                 - 6 måneders barsel til far og 6 måneder barsel til mor.
                 - Lige ret til sundhedsplejerske i den første tid
                 - samme ret til tilskud og orlov

 

         2.3) begge forældre skal kompenseres ligeligt fra det offentlige, så det ikke er som det er i dag : at arbejdsgiver dækkes 100% ind for mors barsel,

                 men slet ikke for Fars barsel, af vores fælles offentlige kasser.
                 * Flere konkrete emner kommer til her.

         2.4) Børnepenge fordelt ligeligt til både far og mor, med mindre forældrene bliver enige om andet.

 

         2.5) Al information, fra ALLE myndigheder og offentlige instanser, sendes til begge forældre, på det medie den enkelte forælder foretrækker (kan                     kun ændres for et år ad gangen).


 

BØRN OG FÆDREPARTIET KRÆVER :


 

3) Automatiske DELEORDNIGER ved familieopbrud - og her gælder det ikke kun for "rigtige skilsmisser", hvor man har været gift eller har en registreret partner skab, men for ALLE familieopbrudssituationer omkring et barn - uanset om man har kendt hinanden kort tid eller lang tid - om man kun har været sammen et par gange eller har været kærester i lang tid etc. : for det handler om at sikre børnene ligelig adgang til begge biologiske forældre - det er DET, der gør dem stærkest : OG DET GØRES UTVETYDIGT KUN VED AT BEGGE FORÆLDRE VED, AT DE BÅDE HAR RET OG PLIGT TIL AT SØRGE FOR EN GOD BARNDOM FOR DERES BIOLOGISKE BARN !!!

 - Der kan kun afviges fra Deleordniger, ved frivillig aftale eller hvis det beviseligt er til skade for barnet.4) "HJÆLPE-BLIKKET" TILBAGE i Samfundsblikket . . . IKKE STRAF
Er det svært for nogen med at blive forælder skal vi tilbage til : at så HJÆLPER samfundet med at få det til at fungere - ikke eksempelvis ved at straffe ved at afskære et barn fra sin far og lignende.

 


5) KONFLIKTENDE PART STRAFFES OG DELEORDNING FASTHOLDES VED KONFLIKT :
KONFLIKTER een af forældrene, skal deleordningen især fastholdes, så barnet IKKE straffes i sit liv og samvær og økonomi med forældrene, men friholdes ved at være sikker på et ligeværdigt samvær med sit biologiske ophave = mor og far. Det er det eneste rigtige og det har en bred bølge af super positive konsekvenser : sænker konflikter - sikrer barnet lige meget adgang til både mor og far og begge sider af familien som også er vigtig + giver mulighed for, at deltage i sjove, givende ting på begge sider af familien og giver en god mulig deltagelse fra og af begge forældre i fx. institution, fritidsaktiviteter, samt ro i hvrdagen hos begge forældre, hvilket giver ro på forældrene, som barnet har brug for forældrene er i = i ro, etc. Listen af positive effekter af ovenstående er MEGET LANG.
Kan forældre dog derimod enes om en asynkron ordning, altså mere tid hos den ene forælder end den anden (anbefales IKKE), så kan man blive enige om det - men ellers er det deleordning : OG IGEN, særligt ved en situation, hvor den ene forælder skaber konflikter.

Kan en konfliktskaber tydeligt identificeres (også ved de små enerverende små-chikaner) skal der OMGÅENDE skrides hurtigt ind og styringsretten til Barnet gives til den ikke-konfliktende forælder, hvis denne ønsker det. Det skal gå stærk med konsekvens : 1. advarsel, 2. advarsel og 3. gang så skiftes styringsretten og der skal IKKE gå uger/måneder før en Forælderstyringsret skifter til den ikke-konfliktende forælder.
Men man skal i udpræget grad søge det ligeværdige dobbelte biologiske deleforælderskab.


 

6) Chikanepakkerne og lovene SKAL fremover følges - på HELE FAMILIE OMRÅDET - og lov og ordentlighed gælder ikke kun for fædre, men også for mødre og bedste forældre og myndigeheder (som i øvrigt har særlig underretningspligt).

Opleves chikane - som er det politisk trufne signal (og vilje) vi skal efterleve - ja, så straffes forælderen - ikke barnet i sit samvær, men Forælderstyringsretten overgår til den der bliver chikaneret - OG NU SKAL DER SKRIDES IND !

 

 

7) Alt samvær - hverdags, som ferie - deles ligeligt mellem forældrene.


     Vi har 3 standardmodeller, som kan bruges som udgangspunkt.

     * Tilgår

 


8) Alt økonomi deles ligeligt mellem forældrene.


 

9) Falske anklager straffes modsatrettet dobbelt, således at forstå, at anklager en mor en far falsk for incest, og det ikke passer, så straffes moderen med den dobbelte straf for incest. Dette skal afbøde den massive mængde af falske anklager som smadrer modpartens liv, hvilket går ud over de kræfter og ressource barnet skulle have haft fra den forurettede forælder og de følgehandlinger vi ser i kølvandet på disse falske anklager, nemlig at skades volder for mulighed for at tilbageholde og negativt præge barnet, så barnet i denne periode udsættes for psykisk vold (ved fx. Forælderfremmedgørelse, Stockholm Syndromer etc.), og til sidst er så forskruet, at barnet ikke kan forstå - skelne imellem - og handle - rigtigt og forkert.


 

10) Der indføres Domsmandsprincip i familiesager, således at der nedsættes et beslutningsorgan af 7 almindelige mennesker (hver gang), som dømmer i tilfælde af ekstrem uenighed. Ved samme bord sidder hver gang en Familieretsdommer og en autoriseret Børne- / Familiesagkyndig (skal have specialer i børn, familie og samfund : enten via praktisk arbejde eller teoretisk uddannelse)

 


11) Autorisation af ALLE der vil arbejde på det Familieretslige område, så der sikres et højt fagligt niveau - et sundt nutidssamfundsforstående (kultur mv.) og så der kan indføres en god kvalitet, samt muliggør af-autoriseringer af en aktør, der gentagne gange handler imod hensigterne med love, vejledninger eller lyver, forfalsker, forvansker sandheden mv.

 


12) Alt hvad disse tiltag sparer i direkte omkostninger overføres øremærket ligeligt til forebyggelse på området

- og til den særligt udfordrede del af sagerne (de under 5%), så man kan lave bedre hjælp og støtte. Og så fremdeles, fremover.

 


13) VI VIL vores SKAT, altså den del af den offentlige administration, der skal beskatte. Vi forstår de voldsomme problemer der har været og at verden udvikler sig, og JA, der er sket fejl - voldsomme fejl, men de har en forklaring. Men vi bakker SKATTEFUNTIONE DANAMRK OP. Vi skal have det bedste SKATTESYSTEM I VERDEN, til den rette skat og med en særlig afdeling der skal holde øje med og se sig ind i HVOR KAN HULLERNE VÆRE FOR DE RIGTIGT SMARTE. Og drop så at gå efter små¨selvstændige, som måske har lavet en fejl hist og her. GÅ EFTER AT FÅ ET SAMLET GODT OG TRYGT SKATTE SYSTEM - GÅ EFTER DE STORE FISK - FÅ DE MULTINATIONALE TIL AT BETALE DEN SKAT DE SKAL, SOM ALLE ANDRE ERHVERVSDRIVENDE I DANMARK ! Ja, de vil mod-true med : "Så trækker vi vores arbejdspladser" - jamen så gør det: Vi skaber bare nogle nye selv for det vi sparer !

SÅ VI VIL SKAT OG VI FORSTÅR DET SVÆRE ARBEJDE, MEN VI SKAL HJÆLPES AD TIL AT DER KOMMER STYR PÅ DET, så man igen kan være stolt af at arbejde i SKAT - betale SKAT og opleve fair BESKATNING AF ALLE PÅ LIGE VILKÅR. OG så skal det være absolut nemmer at få rettet fejl og få bod, hvis SKAT laver fejl - ikke som nu hvor det kan koste en livet og tage hele livet i en SKATTESAG ! Også her skal vi have hurtigere og bedre domsbeslutninger, så man hurtigt kan komme videre. Og kan sagen ikke løftes hurtigt så må de falde, indtil vi er i en trav hvor vi sammen kan fælde fuskerne UANSET STØRRELSE og lade almindelige borgere drive deres forretninger og hverdagsliv !

Vi synes dog det går OK - taget i betragtning hvor svære og store opgaverne er - og særligt set i lyset at hvor skrupelløse de kriminelle er !


 

14) ANTI-FEMINISTISK PARTI

BØRN OG FÆDREPARTIET ER ABSOLUT ET ANTI FEMINISTSIK PARTI og vi vil bekæmpe feminismen med alle lovlige demokratiske midler, allesteds, for det er lige netop det farlige ved feminismen i dag : DEN ER IKKE SUND FOR NOGEN, OG DEN ER DYBT ANTI DEMOKRATISTØTTENDE,

 

HELE det danske samfund og SÆRLIGT DEN OFFENTLIGE ADMINISTRATION er dybt, dybt inficeret af feminismen. Det skal vi have gjort op med og gjort noget ved.

 

Jamen er det så galt ?


JA, det er decideret farligt for demokratiet, for børnene, for familierne og for hele ligeværdsopfattelsen imellem kønnene (som vi jo troede vi kunne bryste os af i Danmark), skadeligt for rets- og systemsikkerheden i vores land, og VÆRST AF ALT DEN ER direkte skadeligt for vores børn og familier, idet man inde i systemet træffer ulovlige, usunde, antimokratiske beslutninger - FORUD FOR - de demokratiske processer. Fordækte BESLUTNINGER, SELEKTERINGER, BEVIDSTE VRANG FORTOLKNINGER AF VORES LOVE OG VEJLEDNINGER og ISÆR FORDÆKTE HANDLINGER - inde i systemet - som træffes i skjul - uden for kontrol - uden mulighed for "normal menneske kontrol", for at sørge for at det direkte skader mænd, børn - og deres indbyrdes forhold i samfundet, fædre og fædrefamilier, som jo rent faktisk repræsenterer over 75 % af befolkningen, sker dagligt. Det går ikke!

Så vi er særdeles bekymrede over feminismen og mener det er på høje tid, at få efterforsket hvordan denne feministiske gruppe og bevægelse agerer fordækt inde i vores folkestyre, som er betalt og ønsket af os alle, men som er så sygt og inficeret af feminisme - og at der må slås hårdt ned på hele dette område, hvor end det popper op.

 

 

15) ANTI-BUREAKRATI-PARTI

BØRN OG FÆDREPARTIET er absolut et anti-bureaukrati parti.

Det offentliges lukkethed og "gemmen sig" i love og regler, snørklede processer - og med en ageren som ikke-sagsløsende og borger-sagsliggørende, med et væld af opsætning af umenneskelige krav til borgeren om "gør det selv" - "Og betal for det hele selv for det overgreb du har været ude for af systemet" og "dø i det" (tid, kræfter, og penge - imens du, eksempelvis, ikke kan være sammen med dit barn fordi det er bortført eller myndighedsblokeret, kan vi slet ikke være med til !!!

Vi skal kunne leve som fri mennesker, vi skal have Færre love, mindre magt over vores liv fra staten og langt større krav til effektivitet i det offentlige, og så skal vi tilbage til "BORGEREN er kongen - og de offentlige ansatte er til for BORGEREN" . . . IKKE OMVENDT, SOM DET ER I DAG !!!

Det skal være lettere at køre sager mod det offentlige - samfundet må betale for sagerne - det kan ikke være rigtigt, at en borger skal kæmpe sig selv halvt eller helt ihjel i SUMPEN ad juristeri, offentlig bureaukrati og rundsnakken - uden der sker en fis, når en borger føler sig uretsmæssigt behandlet. En form for "generel fri proces" i sager mod det offentlige, kunne være en tanke. Vi skal jo huske på vi har jo allerede betalt til KAMMEADVOKATEN via skatten, til at agere STATENS MAND mod os borgere - så det ville da blot være helt rimeligt, at borgere fik sammen økonomiske fri procesmulighed og retsposition.

 

16) BØRN OG FÆDREPARTIET STØTTER VORES KONGEHUS

BØRN OG FÆDREPARTIET støtter, ærer og bakker op om vores trone, kongerige, kongehus og deres virke.

 

 

NB : ANDRE POLITISKE RESORT-OMRÅDER KAN TILGÅ, men fokus er på UDELUKENDE PÅ,

AT DER INDFØRES FULDT UD LIGEVÆRDIG FORHOLD FOR ET BARNS BIOLOGISKE FAR OG MOR,

PÅ FAMILIEOMRÅDET - OG DET SKAL RETTES OP - OMGÅENDE !

 

NB : Denne opremsning og udkast til partiprogram er ikke endelig og der kan rettes, tilskrives, laves om og ske mange ting før det er færdigt (om nogen sinde),

men det skulle gerne give en retning - og en holdning - der er til at forstå - som vi ved gavner . . . og vil gavne alle !Så med dette forbehold for fejl og mangler, Velkommen til Børn og Fædrepartiet

 

 

De Bedste Hilsner

 

 

 

BØRN OG FÆDREPARTIET

Søren Dresmer-Hansen,
Formand

De Bedste Hilsner

Børn og Fædrepartiet


Søren Dresmer-Hansen

Stifter og Formand

KONTAKT OS HER

 

Adresse:

Trørødvej 71, st.,

2950 Vedbæk

Email: hej@bofp.dk

Telefon : (+45) 22 83 19 19

© Copyright. Alle rettigheder tilhører Børn og Fædrepartiet

BØRN OG FÆDRE PARTIET

 

Børn og Fædrepartiet ønsker fuldstændig ligeværd i forældrerettigheder til sit eget biologiske barn - et nomalt familieliv og til at kunne sikre sit eget barn en god barndom : før, under og efter et familieopbrud.

BESØGSADRESSE 

 

Børn og FædrePartiet

C/o. Kulturcenter Mariehøj, Frivilligcentret

Øverødvej 246 B, 2840 Holte

Tirsdage : kl. 18-19.30