PARTIPROGRAM

Hvad kæmper Børn og Fædrepartiet for ?

        Se partiprogrammet KORT nedenfor.

        Det fulde program kommer snarest.

"Børn i deleordninger klarer sig bedre end børn i en skæv samværsordning. Det viser utallige videnskabelige undersøgelser !"

PARTIPROGRAM KORT:


LÆSE DET LIDT LÆNGERE LØBENDE UDVIKLENDE PARTIPROGRAMMET HER !


Børn og Fædrepartiet har HELT OVERORDNET TIL FORMÅL :

 

- at få indført FULD UD LIGE forældrerettigheder til egne biologiske børn i Det Danske Familiesystem - også efter familieopbrud.


Det skal ske på HELE familieområdet, både i Lovgivning, i Forvaltning, i alle Sociale enheder, samt hele institutionsvæsnet etc.


Således skal ethvert barn i Danmark (Reelt) sikres det livsvigtige ligeværdige dobbelte forældreskab mellem mand og kvinde. Kun det ligeværdige forældreskab kan sikre børn de bedste forudsætninger i skilsmisser - derfor SKAL det omgående indføres i alle relevante love, at :


  • Begge barnets biologiske forældre, har selvfølgelig, lige rettigheder og pligter i det fælles forældreskab over for fælles barn og alle parter har lige ret til et normalt familieliv - og helt lige rettigheder til normal tid, samvær og liv med deres eget barn - også efter et familieopbrud.


  • Børn, fædre og fædrefamilier har i over 50 år været frasorteret i barnets forældreskab og styringen af deres egne børn. Dette har medført enorm skade for børn, fædre, fædrefamilier OG SAMFUND ! Det er en helt grotesk og absurd situation, som ingen fatter, har kunne få lov at ske. En alvorlig situation der gør ALLE skade - især Børnene - nu SKAL det stoppe !


  • Børn er under forældrenes beskyttelse, og den dobbelte beskyttelse fra to forældre er ekstrem vigtig. Derfor skal staten på afstand af børnene og i stedet supportere og støtte det dobbelte forældreskab - og ikke straffe og skabe konflikt, som det sker i dag.


Du kan læse mere i det fulde Partiprogram (med lidt forklaringer)


MOTIVATIONEN TIL DET NYE PARTI "BØRN OG FÆDREPARTIET" . . . Barnet i fokus, men forældrenes ansvar !

 

Alt for længe har samfundet lukket øjnene for den kønsdiskriminerende forskelsbehandling der hersker i skilsmissesystemet - i alle delsytemer.


Desværre for fædrene og isærdeleshed børnene, er "Systemet" af den opfattelse, at man som biologisk far til SIT EGET BARN - efter samlivsopbrud,  ikke længere er en forælder på lige fod med mor. Herfra starter den nedladende, fornedrende og magtesløse opgave for en almindelig velfungerende, skattebetalende, kærlig far, at overbevise "Systemet" om, at han fortsat er en primær omsorgsperson og at han fortsat udfylder forælderrollen.

Det er et modbydeligt børne- og fædrediskriminerende system, der på ingen måde tilgodeser det samlede forælderskab efter et familieopbrud.


- Børn og Fædrepartiet vil kæmpe for en fuldstændig ligestilling i forældreskabet.

  En ligestilling man ikke skal gøre sig fortjent til, men som naturligt "ER".


ALLE børn har ret til begge forældre og et ligeværdigt liv med begge !


- Børn og Fædrepartiet vil kæmpe for ligestilling på alle områder, der bliver berørt af et familieopbrud.

   Det være sig barnets adresse, økonomisk tilskud fra det offentlige (boligstøtte, børn og ungeydelse) og samværsordninger etc..


- Børn og Fædrepartiet vil kæmpe for, at det IKKE skal kunne betale sig at lyve, snyde og konfliktoptrappe i statsforvaltningen,

   ej heller i de danske domstole, kommuner eller andre offentlige myndigehder etc.

   Dette skal også gælde (det burde det allerde?) for advokater og alle der arbejde med andres folks børn og familier.


- Børn og Fædrepartiet vil arbejde for, at det ikke skal kunne betale sig at fremkomme med falske anklager mod en forælder

   Falske anklager skal have ALVORLIGE konsekvenser for fremsætteren.


- Børn og Fædrepartiet vil kæmpe for, at det HÅNDHÆVES og det skal have konsekvenser for den forælder der flytter barnet,

  uden forudgående varsel herom jvf forælderansvarsloven.


SLEMT ER DET, MEN LØSNINGEN ER IKKE SVÆR  . . . hvis man vil !!! :-)

Samlet set vurderer Børn og Fædrepartiet dog, at ved at ligestille forældrerettigheder i loven (ordentligt),

vil 90 % af alle områdets problemer forsvinde eller mildnes i sådan en grad, at det vil komme skilsmissebørn og skilsmissefamilier

massivt til gavn, idet man fjerner grundlaget for "Konflikt mulighederne", som i dag benyttes flittigt.


Vi har desværre igennem vores sidste 3 års sociale arbejde oplevet, at man i "systemet" fremsætter den ene hensigterklæring efter den anden for senere, at dreje tingene i den samme forkerte retning IGEN, og IGEN og IGEN !!! Det er forrygt synes vi !


Det opleves, som om man bevidst, forhaler ved blot at stikke blår i øjne om : "AT NU SKER FORBEDRINGERNE TIL DET BEDRE" (man lover) - i stedet går det helt galt, når man skal have det udført - det man havde sat sig for. Så det opleves af mange, som rent skuespil for at holde børnene, manden og fædrene nede og man oplever, at der fremsættes falske hensigter blot for at forhale. Det opleves i alle de offentlige institutioner af børn, fædre og fædrefamilier over en bred kam.


Nu skal man huske på, at "Systemet" er FOR OS ALLE og BETALT AF OS ALLE. Så det er skræmmende at opleve, at på Familieområdet er det KUN FOR DEN ENE PART : det gælder system, lov og vores børn

Det er jo trods alt VORES børn ! Det synes vi ikke er i orden i lyset af : loven er lige for alle !


Derfor mener Børn og Fædrepartiet, at den måde det samlede system agerer på uden for opsyn, lov, ret og fornuft er dybt betænkeligt

og det skal stoppe omgående.


Derfor dannede man Børn og Fædrepartiet for at kunne få tingene ændret REELT !

Vi vil det vi siger og vi siger det vi vil . . . ikke mere fordækthed, systemovergreb, skjulte dagsordener etc.


TONEN er ofte rasp i dette felt, men det er den også nødt til at være NU - for der sker dagligt systemovergreb på børn, fædre og fædrefamilier - og familier i det hele taget. Det ødelægger vores børn og tusinder af mennesker, og det ødelægger vores samfund - Det går ikke !


I Børn og Fædrepartiet vil vi KÆMPE INDÆDT for, at vi får et godt, sundt og ligeværdigt familiesystem i Danmark.


Vi håber DU vil støtte op om et ligeværdigt FamilieDanmark i Børn og Fædrepartiet :-)


TAK FOR DIN STØTTE !


De Bedste Hilsner

Børn og Fædrepartiet


Søren Dresmer-Hansen

Stifter og Formand

Børn og Fædrepartiet har flere samarbejdspartnere/venskabsforeninger, der har samme overbevisning som os:


Børn og Fædrepartiet samarbejder med alle,

der vil være med til at ligestille skilsmisse, til det bedre for børn og forældre - reelt !


Godfar.dk  : www.godfar.dk

Barn Af Far : www.barnaffar.simplesite.com


KONTAKT OS HER

 

Adresse:

Trørødvej 71, st.,

2950 Vedbæk

Email: hej@bofp.dk

Telefon : (+45) 22 83 19 19

© Copyright. Alle rettigheder tilhører Børn og Fædrepartiet

BØRN OG FÆDRE PARTIET

 

Børn og Fædrepartiet ønsker fuldstændig ligeværd i forældrerettigheder til sit eget biologiske barn - et nomalt familieliv og til at kunne sikre sit eget barn en god barndom : før, under og efter et familieopbrud.

BESØGSADRESSE 

 

Børn og FædrePartiet

C/o. Kulturcenter Mariehøj, Frivilligcentret

Øverødvej 246 B, 2840 Holte

Tirsdage : kl. 18-19.30